Toalettpappershållarsällskapet TPH-amatörerna

TPH-amatörernas strävan är att dokumentera och sprida kunskap om olika varianter av toalettpappershållare, deras fördelar och svagheter, samt givetvis belysa kulturhistoriska aspekter.  Här jag jag samlat några grundläggande dokument för sällskapet, som  utredningsresultat, fältrapport och THP-amatörernas eget medlemsblad.

Själva bedömningsblanketten, som sedan några år är föremål för revidering, ser för närvarande ut så här: