Rätta sättet att börja en nobelprisvinnande kultur- och allmogeberättelse

Det var en mörk och stormig afton i den öde skärgårdsstugan. Dess plåttak slamrade hotande i den alltmer tilltagande blåsten. Då bröt plötsligt helvetet ut!!! En ljungande blixt – eller ”bleke” som den bofasta befolkningen i den här nordliga delen av arkipelagen brukade säga. ”Hä bleker duktit” mente Sälajanne – så gemenligen benämnd efter den väst av sälskinn som han ärvt efter den plötsligt och oväntat bortgångne Kutjohan. Som i sin tur fått sitt namn den gången då han greps av vekhet när han istället för att blunda, som alla riktiga skärkarlar lärt sig göra inför det dödande skottet, blickade rakt in i sälungens stora, bedjande ögon och inte längre förmådde krama avtryckaren på sin gamla Winchester och leverera det dödande skottet. Istället fick sälungen följa med Johan hem till den primitiva stugan och intog snabbt platsen närmast den gamla öppna härden där grytkrokarna numera var så slitna att man knappt kunde hänga ett par våta skärkarlsstövlar till tork på dem över den öppna elden, som till lika delar hölls vid ett flämtande liv av sur tång och sälspäck. Stanken i stugan var kraftig men inte fullständigt outhärdlig. Sälajanne yttrade ibland att ”Så länge Kuten kan tåla så ska ja välan tya, ja åsse”
”Ja, du” Svarade Dubbelfarten med en bekräftande salut. Det var för en sådan som han en gång fått beröm av självaste Korperalen på Pollaksbacken när krutkaggarna fått stå i regnet hösten åttitre och Dubbelfarten i brist på bättre sattes att agera tolvpundare. ”Dä döna redit” brukade han berätta ”å dä va fäl tur att Korperalen hade både vapenfätt å brännvin mä sä. Jo, du kan nok räken ut vars brännvine tog vägen. Fättä? Dä geck annra vägen, förstås. Annars hade avbränninga vure för svår!!!”

Författat av Skogsgurra i oktober 2012

3 svar på Rätta sättet att börja en nobelprisvinnande kultur- och allmogeberättelse

  1. Pingback: Mo Yan? Yo man! | Karin Englund

  2. Musikanta skriver:

    Underbart :-D! (Utrop). Det blir nobelpris nästa år om du fortsätter historien.

  3. Musikanta skriver:

    Han ska det förstås vara i stället för du – brorsan alltså.

Kommentarer är stängda.