Högertrafik

1967_img_27

Frivilliga ställde upp för att lotsa fotgängare vid omläggningen till högertrafik 1967. Här har Frälsningsarmen ryckt ut.

1967_img_28

Bilder från högertrafikomläggningen finns i Nordiska museets bildarkiv. Här är några som är återgivna i boken Folkbildningens 60-tal. Bildkvalitén är bättre i boken och ännu bättre på originalbilderna.

På bilderna nedanför klurar några killar på hur de där pilarna ska vändas, egentligen.

h-trafikpilar

Klistermärken på skyltarna gjorde det lätt att snabbt byta håll.

skyltar

1967_img_24

högertrafik 2

 

Arbetet pågår med skyltförberedelser och ändring av trafikljus. Men var?