Bergska sjön Ur GV nr 8 årgång 111

Dåliga tider bli sämre!
K
änd familjeekonom ger råd!

Elände och armod vänta nu Grönköpings alla innevånare, när konjunkturer och liknande alldeles braka samman. Sötebrödsdagarna äro sålunda över, och gångna tiders seder gälla för den som vill hålla näsan över existensminimum. Alla göra därför klokt i att lyssna till råden från fru sparbanksdirektrisen Karna Vedbom, tillika familjeekonomisk expertrådgivare vid Grönköpings Sparbank. Men allt är inte nattsvart. Prövningar och späkningar kunna tvärtom vara av godo, framhålla hrr reseevangelisten Gideon Olivepalm och f. majoren A. von Peiland.

-Numera råda vi våra kunder att tänka sig för, inleder chicka fru Vedbom, när hon tager emot GV:s utsände i Grönköpings Sparbank mot en fond av marmor och ekboasering (träspont).

– Bör man alltså inte längre leva över sina tillgångar; onödiga ’prylar’ skall man göra sig av med. Och ingen skonas, till och med jag själv och Jules (hr sparb.dir. J. Vedbom, GV:s anm.) ha fått lov att draga in. Åtskilligt. Häromdagen sålde vi faktiskt vår vingård i Frankrike, och vi få nu tränga ihop oss i vår takterrassvåning i Nice å semestern, suckar fr V.

Men även andra böra se över sina boendekostnader, råder fru V. Blir det egna radhuset för dyrt, kan man bo i jordkulor i stället. Särskilt rekommenderas Gökmassivets sydöstsluttning, varifrån man har en hänförande utsikt över Bergska Sjön. Där kan man hacka ut en inventiös grotta åt sig, såsom många gjorde redan för 5.000 år sedan, och fortfarande finnas många exklusiva lägen outkarvade.

Bark i brödet!
Kostvanorna måste också förbilligas, manar fru V. Varje ansvarskännande husmor bör alltså blanda rikligt med bark i brödet; gratis bark finns att bända loss från furorna i Brylunda skogar. Och vill man göra det litet extra festligt, ex.vis till söndagsmiddagen, kan man krydda med en nypa mahognybark från F:a Gårdlunds Trä & Snickeri. I övrigt böra rötter aldrig saknas å middagsbordet, en lika billig som Omega 3-rik basföda. Börja alltså redan i dag att gräva efter Edra rötter, och Ni skall finna ett rikt utbud av smakrika rötter redan efter några få spadtag, tipsar fru V. och avslutar med det tänkvärda åpekandet, att bland alla livsstilar som utövats genom tiderna är stenålderns inte den sämsta, utan den rekommenderas t.o.m. av läkare.

För Grönköpings karismatiska (svavelosande) väckelsepredikant, hr reseevangelisten Gideon Olivepalm, komma de ekonomiska olyckorna inte som någon överraskning.

-Så straffar Herren vår girighet och vårt frosseri  bonusar och stadsjeepar äro Djävulens påfund, och därför är nu straffdomen över oss. Förr skickade Han gräshoppssvärmar och kosacker, alltmedan svavel och kometer regnade i strida strömmar från himlavalvet. Men numera låter Han börskurserna falla och hemsöker oss med recession och varsel, dundrar hr kh B.

Mannakraft åter!
Även hr f. majoren A. von Peiland ser en mening med de bistra tiderna.

– Så härdas ett folk och återförs till Fädrens mannakraft! utropar hr von P., som länge upprörts över särskilt den yngre manliga befolkningens förvekligande. – Ett glåmigt liv framför en dataskärm är knappast i hr Hjältekonungen Carl XII:s smak. Men är det nu slut härmed, och lära de unga mannarna nu få lov att omskolas till mera krävande yrken, såsom timmerhuggare och flottare, allt medan den omanliga tillvaron bakom PC:n kan överlåtas å kvinnfolket. Och komma vi då åter att stå starka inför nya ‘nappatag’ med ryssen, avslutar hr f. maj. von P., som kan sin historia.